I pro budovy škol platí: OZE uspoří náklady

I pro budovy škol platí: OZE uspoří náklady

25. 11. 2011, 12:12

Snižování spotřeby energií v budovách, jejichž provoz platíme všichni, by se mělo stát samozřejmostí.

Vhodné technologie OZE

Volbou vhodné technologie lze dosáhnout výrazných úspor energií ve všech budovách. Příkladem jsou na Pelhřimovsku ZŠ Lukavec nebo ZŠ a MŠ v Borku na Českobudějovicku a mnohé další.

Soubor budov v majetku měst a obcí často tvoří objekty, jejichž dobu vzniku nikdo z nás ani nepamatuje. Bohužel v mnoha případech tomu odpovídá i technologie, která tyto objekty vytápí, resp. pro ně připravuje teplou vodu. Plně to platí i pro mnohé základní a mateřské školy, jejichž zřizovateli jsou města a obce.

Jedním z jednoduchých, relativně levných a přitom velice efektivních řešení úspor energií je zařízení využívající sluneční energii výhradně pro přípravu teplé vody. Tyto technologie přinášejí reálnou úsporu kolem 40 až 50 %. Asi nejprogresivnějším investorem v této oblasti se nedávno stala Městská část Praha 13, která nechala vybudovat solární systémy na přípravu teplé vody hned v pěti mateřských školách. Všechny využívají zařízení s kolektorovou plochou 16 m2. Solární zařízení pro přípravu teplé vody, a to s kolektorovou plochou 32 m2, však v Praze 13 funguje i ve třech základních školách.

OZE spoří nákladyVe využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve školách však lze jít ještě dál. Příkladem mohou být zařízení využívající nejen solární systémy pro přípravu teplé vody, ale také tepelná čerpadla pro vytápění, jako je tomu například v ZŠ a MŠ Lukavec na Pelhřimovsku. Velikost lukaveckého zařízení byla vyprojektována pro zhruba 180 žáků. Původní zdroj – kotle na lehký topný olej (LTO), byl uveden do stavu tzv. studené zálohy a bude sloužit jen jako doplňkový zdroj při extrémně nízkých teplotách během zimy. Nová technologie tak nahrazuje kapalné fosilní palivo, jehož nepříjemné zplodiny už nebudou znečišťovat ovzduší v okolí školy. Cena LTO byla navíc pro městys Lukavec velmi problematická a v posledních letech strmě rostla. Systém vytápění a výkon tepelných čerpadel byl propočten a doporučen energetickým auditem s ohledem na potřeby tepla komplexu ZŠ a MŠ.

V Lukavci byla zvolena technologie tepelných čerpadel země-voda, kdy jako zdroj nízkopotenciální energie slouží suché vrty. Dvě tepelná čerpadla jsou vhodně doplněna solárním systémem, který od jara do podzimu slouží k ohřevu vody a v topné sezoně k přitápění. Instalací tepelných čerpadel a solární soustavy došlo k významným energetickým úsporám, které se podle propočtů energetické auditorky pohybují na úrovni okolo 870 GJ ročně. Při ceně paliva LTO v cenách pro rok 2007 to znamená roční úsporu provozních nákladů ve výši přibližně půl milionu korun.

OZE spoří náklady

Borek: Drahá elektřiná už nás netrápí

Původním zdrojem vytápění pro ZŠ a MŠ v Borku na Českobudějovicku byla elektřina. Systém kombinující tři způsoby vytápění (elektrické přímotopné konvektory, elektrická akumulační kamna a teplovodní systém s přímotopnými elektrickými kotli) se stal krajně nevyhovujícím a v posledních letech provozně extrémně drahým. Zachovány zůstaly pouze elektrokotle, které budou nadále sloužit jako doplňkový zdroj při velmi nízkých venkovních teplotách. Novým hlavním zdrojem jsou v Borku tepelná čerpadla vzduch-voda od firmy Regulus. I tam instalací tepelných čerpadel a solární soustavy došlo k významným energetickým úsporám, které se podle propočtů energetického auditora pohybují na úrovni zhruba 470 GJ za rok. Zřizovatel tak na provozních nákladech ročně uspoří okolo 0,23 mil. Kč v cenách elektřiny pro rok 2007.

Snižování spotřeby energií a ekologizace technologií v budovách, jejichž provoz platíme všichni, by nemělo být pouze otázkou pro diskusi, ale mělo by se stát samozřejmostí všech majitelů těchto objektů. Proč tedy nezačít u dětí? Z uvedených příkladů je jasné, že to jde.
Zobrazení: 206846 Hodnocení:


diskuze
Počet komentářů: 27

Nejkomentovanější
Článek: I pro budovy škol platí: OZE uspoří náklady Počet komentářu: 27
Článek: Proč tepelná čerpadla Počet komentářu: 27
Článek: Tepelné čerpadlo – ekologické a ekonomické řešení vytápění Počet komentářu: 23
Článek: Využití solárních systémů Počet komentářu: 20
Článek: Princip fungování tepelného čerpadla Počet komentářu: 19
Poslední diskuze
Článek: I pro budovy škol platí: OZE uspoří náklady Datum posledního komentáře: 9.3.2012
Článek: Využití solárních systémů Datum posledního komentáře: 6.4.2013
Článek: Proč tepelná čerpadla Datum posledního komentáře: 9.3.2012
Článek: Princip fungování tepelného čerpadla Datum posledního komentáře: 9.3.2012
Článek: Tepelné čerpadlo – ekologické a ekonomické řešení vytápění Datum posledního komentáře: 9.3.2012